За нас

Кои са хората с положително влияние върху живота ни?
„Колегата, който ме вдъхновява“ е проект на JobTiger, с който целим да идентифицираме хората, които имат положителен образ и влияние в своята професионална област. Хора, които вдъхновяват и заразяват с действията си околните и дават положителен пример за влияние върху икономическото развитие и лично израстване.

Спонсорски пакети: Повече информация как да станете партньор на инициативата, може да видите тук.


За JobTiger:

JobTiger е най-голямата компания в България, предоставяща комплексни услуги в сферата на Човешките ресурси:
JobTiger.bg – първият професионален сайт за търсене и предлагане на работа в България.
JobTiger Recruitment – пълен набор от услуги по подбор на персонал.
Кариерни събития – екипът ни е най-големият организатор на кариерни събития в страната, сред които най-мащабният кариерен форум в България – „Национални дни на кариерата” и първият изцяло онлайн форум „Виртуални дни на кариерата”.
Zaplatomer.bg – инструментът Zaplatomer.bg позволява сравнение на заплатата с други хора на същата позиция, улеснява подготовката за интервю за работа или оценка на представянето и дава съвети как да се въоръжите с аргументи в преговорите за заплата.
Медии - JobTiger.tv и HRIndustry.bg, систематично и последователно отразяват новини и събития от HR бранша, пазара на труда и социалната политика, както и свързаната с тях проблематика.
Employer Branding – чрез услуги за подобряване на работодателското представяне JobTiger се стреми да подпомогне клиентите си, които се стремят да се отличат като разпознаваемо и желано място за работа, в комуникацията с техните бъдещи служители.
Audit Advice Associates – HR одит и консултиране - задълбочен анализ на функцията за управление на човешките ресурси (HRM) в компаниите.
TigerOnSite – предоставяне и управление на служители по временна заетост, outsourcing, out-staffing.
Кариерно Консултиране – индивидуални консултации по кариерно планиране и развитие. Услугата е подходяща за работещи, безработни, млади специалисти, студенти и ученици.