Георги Малчев

Жоро е човек с нестихващ ентусиазъм и висока ефективност във всяко начинание. Мотиватор, ментор и екипен играч. :)))


Предложил: Камелия Иванова