Мая Николова

Компания: MNKnowledge

Мая е отличен пример за жена-ръководител на консултантски IT колектив, който дългосрочно съумява да изгради устойчив и успешен екип в динамична среда, какъвто е пазарът на софтуерните технологии в страната от години.
Мотивацията й да предлага на IT бизнеса нишови услуги от най-високо ниво постепенно доведе до сформирането на изключителен екип от професионалисти, които притежаваме не само богат консултантски, но и академичен опит в индустрията.
Мая стои зад изграждането на концепциите за едни от емблематичните образователни проекти на някои от IT компаниите в страната.
За нас, които сме част от този екип, фактът, че Мая е селективна по отношение на проектите и клиентите, с които ни ангажира, е повод да се чувстваме привилигировани да работим с нея.
Грижите, които полага за екипа и за общността около MNKnowledge не само в професионален, но и в личен план, носят добавена стойност и усещане за споделеност.
Всичко това гарантира високо ниво на успеваемост не само за нас като консултанти, но и за клиентите, с които работим.


Предложил: Стефан Вартоломеев