Калоян Дамянов

Компания: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София-град
Позиция: Директор

Калоян Дамянов е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София-град. Ръководи над 100 специалисти, които подкрепят образователното включване на деца и ученици със специални образователни потребности в училищата и детските градини в София. Успява да обедини специалистите в сферата на приобщаването, да търси неуморно отговори на казуси и въпроси, от които всеки бяга. Екипът му е съставен както от млади хора, на които се дава шанс да се реализират в нелекото поприще на ресурсни учители и специалисти, така и от доказали се професионалисти с дългогодишни практика и опит. Успява да намери общ език с всеки един и да ги мотивира да дават най-доброто от себе си. Отворен към проблемите на родителите, които го търсят за помощ и подкрепа, за да може всяко едно дете със специални потребности да получи достъп до образование. Изключително инициативен, иновативен и неуморен в работата си!


Предложил: Екипът на Регионален център - София-град