Елица Петрова

Компания: SAP Labs Bulgaria
Позиция: Senior HR Consultant

Ели е определение за професионализъм, креативност и идол с прекрасно чувство за хумор. В работно отношение има гъвкавостта на котка, IQ-то на Marilyn Vos Savant (жената с най-високо IQ), креативността на Steve Jobs, мотивацията на Richard Branson. Ели е отзивчива, работлива, непреклонна, амбициозна и притежава неспираща топлота, която дарява на колегите около себе си. В непрекъснато променящото се ежедневие, Ели помага за приемственоста на промяната, инспирира постоянното учене и набляга на подобряване на статутквото.
Елица Петрова е опитен консултант по човешки ресурси, с демонстрирана опит на работа в компютърната софтуерна индустрия. Завършва Публична администрация в Софийския университет, Елица започва кариерата си в публичния сектор, като след това преминава в частния. Има стабилни знания в Човешките ресурси, усет за бизнес процеси, корпоративната социална отговорност, както и е посланник на културата на непрекъснато подобрение.


Предложил: Василена Драгнева