Явор Петков

Компания: SAP Labs Bulgaria
Позиция: Development Manager

Явор е пример за професионалист, който си поставя високи цели и се раздава на максимум за постигането им; той е изключително организиран и има високи критерии и стандарти както към себе си, така и към екипите си. Като мениджър Явор влага много енергия и мисъл в това да развива хората си спрямо техните таланти. Той е много отворен, открит и директен, винаги готов да помага. За мен той е пример за подражание!:)


Предложил: Ралица Добрева