Людмил Спасов

Компания: КРЕЗ
Позиция: Бранд Мениджър

Привет на всички.
Колегата, който бих желал да предложа за участие в проекта ,,Колегата, който ме вдъхновява‘‘ се казва Людмил Спасов.
Колега, който винаги е с иновативно мислене, зареден с хъс и енергия, критично мислещ, експериментатор, рамо до рамо с всеки нуждаещ се от помощ.
Основните качества с които Люк винаги успява да ме вдъхновява са доста, но аз ще се опитам да изредя някой от основните.
И така, да започваме :
На първо място ще поставя Самосъзнание и психологическа зрялост
Трябва да притежаваш висока степен на самоосъзнатост – както на своите качества и недостатъци, така и на своите настроения и предубеждения.Това е важно, тъй като твоите характеристики, нагласи и убеждения влияят пряко върху поведението и настроението на колегите и според мен оказват голямо влияние за постигането на организационните цели. Людмил е човек, който винаги е земен, гледа наравно с колегите си и знае, че неговото мнение не всеки път е най – точно и най правилно, за това винаги когато заключва мнение завършва с думите :
- Ако някой има по – добра идея нека да я сподели !

Следващо качество – отговорност
Ти трябва да си надежден и да изпълняваш поетите задължения въпреки препятствията. Както споменах по – горе Людмил е креативен, успява да излезе от всяка заплетена ситуация и думи като : това е невъзможно, това няма как да стане, това не може да се направи, са думи, които не са в речникът му.

И мисля да продължа със Самоконтрола.
На всеки му се е случвало да си изпуска нервите на моменти. В ежедневието ти има поредици от фрустрации и стресови ситуации, към които трябва да се подходи с емоционална зрялост, за да бъдат ефективно контролирани и преодолявани провокациите. Дори в най – напрегнатите моменти колегата апелира само и единствено с думите : Ако не искаш да сгрешиш търси само и единствено диалога !

ЕМПАТИЯ
Предполага се да бъдеш съпричастен към нуждите и чувствата на другите, да бъдеш загрижен и подпомагащ.
Ти постигаш резултати изключително през хората и затова е важно да ги разбираш.

Понеже в по – горните редове вметнах девизите, сега ще споделя една друга мисъл в която Люк силно вярва, че
Издигането на лидерите става от членовете на екипа му !

Друго качество, което силно ме вдъхновява е именно Съвестност :

Мениджърите обикновено имат много силно развито чувство за дълг и са склонни да изискват много както от себе си, така и от другите. Използвайки думите :
- Аз знам, че вие можете , защото вярвам безусловно, че сте най – добрите !
Люк успява да вдъхне кураж и мотивация на всеки.


И нека продължа с любимото на всички колеги може би качество на Люк, това е Критичното мислене.
Способността да използваш логиката, за да откриваш силните и слабите страни на алтернативни решения, помага в ежедневното преодоляване на проблемни ситуации. Базирането на факти и реални обосновки, помага не само на крайния резултат от свършената работа, но и никой да не бъде ощетен при решаването на неразбирателства от всякакво естество.

И мисля, да завърша с качеството Ориентация към резултати
Твоето представяне се измерва основно със степента на изпълнение на поставените цели.В този ред на мисли способността да се фокусираш върху предизвикателни цели и да се отдадеш на тяхното постигане е от ключово значение. Людмил винаги повтаря, че без помощта на неговите колеги, той нямаше да бъде това което е .


Предложил: Георги Иванов