Йоанна Димитрова

Детска градина “Светлина”, гр. Стара Загора
Позиция: Директор

Здравейте на целия екип и поздравления за прекрасната инициатива!
Човекът, който искам да номинирам се казва Йоанна Димитрова и е директор на детска градина “Светлина”, гр. Стара Загора. Защо ли?
Защото човек е голям, колкото са големи мечтите му!
Защото очите й са едни такива – искрящи!
Защото е водач!
Защото има куража да се изправя и справя!
Защото може!
Защото е Будител!
Защото доброто трябва да бъде показвано и разказвано.
Тя е един от хората, които променят образованието. За стотици деца, родители, колеги и приятели тя е вдъхновител, с новаторски подход към образователно-възпитателния процес.
Йоанна Димитрова е лидер в своята общност, човек с визия за бъдещето, умеещ да докосва сърцата - както на децата, така и на техните учители и родители. Тя успя да изгради изключително благоприятна среда за образование и възпитание, споделяне и сътрудничество, откривателство и креативност. Тя притежава не само модерно мислене и енергичен заряд, но и волята да осъществява ефективно целите си за популяризиране на образователните ценности.
Един безспорен професионалист, всеотдаен и последователен в работата си, с умения и компетентности на успешен ръководител, работещ за издигане имиджа на институцията детска градина.
Тя е учител, а да бъдеш учител е гордост, привилегия и призвание!
Предложил: Детелина Христова