Михаела Михайлова (Мила)

Компания: TELUS International Europe
Позиция: Старши специалист обучение


Мила е сред най-опитните хора в екипа, в който работя. Тя притежава една естествена мъдрост, сякаш знае всичко за работата и благодарение на нея успява да запази самообладание дори и в тежки моменти. Макар и да звучи преувеличено, бих искала да стана Мила като порасна. Вдъхновява ме лекотата, с която се справя със задачите, изчерпателната й организираност и вниманието към всеки детайл въпреки наближаващите крайни срокове.


Предложил: Михаела Бахърова