Александра Димитрова

Александра е Старши Медиен анализатор в А Дейта Про. Тя работи много добре под напрежение и винаги успява да поддържа комуникацията между клиента и хората, които работят задачата. При всяка трудност от наша страна, тя се опитва да обяснява всичко неясно, за да можем да отговорим на изискванията и да спазим сроковете. Тя подхожда с търпение към всички проблеми.


Предложил: SMC team