Саня Циркова

Саня е Рисърчър в A Data Pro. Млада дама, но изключителен професионалист, отдадена, помагаща на другите и изключително ефективна, едновременно с това мила и забавна.


Предложил: Иво Димитров