Цвета Асенова

Цвета е Мениджър ключови клиенти в А Дейта Про. Тя се отличава с огромното си търпение и готовността си винаги да помага. Цвета е една от причините да харесвам работата, която върша. Пожелавам на всички да имат колега като нея.


Предложил: The team