Милица Илиева

Милица е Ръководител на проект "Обучения и развитие" в А Дейта Про. Тя винаги успява да остане позитивна, независимо от това колко пресиращи са крайните срокове. Милица е изключително добра в разрешаването на проблеми и отговаря за нуждите от обучение на целия екип.


Предложил: SMC team