Лилия Христова

Лилия е тийм координатор на Change Management екипа в Зеебургер Информатик и това което ме вдъхновява е упоритостта, целенасочеността, искреността и подходът ѝ. В днешно време все по-малко виждам искрено отношение и нещата да се казват такива, каквито са, без да бъдат извъртани - това е което прави тя. Когато някой има проблем - било то да го ескалират, било то да е постъпил неправомерно, било то да е счупил нещо на някоя система и т.н.- тя няма да излъже за да „предпази“ този човек, тя ще направи първо задълбочен анализ, ще стигне до същината на проблема и ще намери подход към човека, за да му помогне - не като прикрие или прехвърли вината в продукта/друг екип/нещо друго, а като му покаже начин как може да се справи с това. Но правейки това, тя винаги ще се застъпи за този човек.

И когато възникне проблем, често пъти дори и не се налага да се обръща човек към нея - тя често вижда нещата и поема инициативата още преди някой да е говорил с нея, за да може колкото може по-бързо да се намери разрешение и нормалния процес да продължи.

Напуснах предишната си компания именно защото работех с такива хора и те бяха оставени да си тръгнат - именно наличието на такива колеги често ме кара да давам много повече от това, което се очаква от мен.


Предложил: Владимир Асенов