Невена Стоянова

Невена е мениджър на Центъра за управление на клиентски поръчки в Сименс ЕООД. Тя е въплъщение на думата "вдъхновение". С открития си диалог и индивидуален подход към всеки член от екипа, тя създава изключително благоприятна и комфортна среда както за работа, така и за себеизява. Отдадеността и доверието ѝ във всеки един е важна предпоставка за мотивацията ни и успешното представяне на отдела на международно ниво.


Предложил: OM HUB Team