Спонсорски пакети

Златен спонсор

8000 лв. без ДДС.Сребърен спонсор

5000 лв. без ДДС.Бронзов спонсор

3000 лв. без ДДС.За повече информация, може да се свържете с нашия екип на inspiration@jobtiger.bg.